Odkup odszkodowań

Niespodziewane uszkodzenie pojazdu z pewnością stanowi nieprzyjemną sytuację dla wielu kierowców. Naprawienie powstałych zniszczeń często wiąże się z dużymi wydatkami, które mogą znacząco obciążyć budżet. Z tego powodu wypłata odszkodowania może pomóc pokryć koszty naprawy. Niestety firmy ubezpieczeniowe rzadko przedstawiają właściwą sumę. Każdy, kto doświadczył takiej sytuacji, może skorzystać z usług takich jak odkup szkód komunikacyjnych.

Dopłaty do odszkodowań – na czym polega usługa?

Każdy kierowca, którego samochód uległ uszkodzeniu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Niestety wiele firm ubezpieczeniowych podaje zaniżone kwoty, często bazując na nieświadomości klientów. Dodatkowo ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie każdy zdobędzie się na odwagę, aby wnieść sprawę na drogę sądową. Jeśli jednak dana osoba podejmie taką decyzję, czas trwania procesu może być bardzo długi. Istnieje jednak inny sposób na rozwiązanie wspomnianej sytuacji. Odkup odszkodowań przez firmę odszkodowawczą pozwala na sprawne odzyskanie należnych środków. Po podpisaniu umowy cesji szkody nie musisz się dłużej martwić postępowaniem, ponieważ nie jesteś już stroną w sprawie. Po przekazaniu odpowiednich dokumentów nasza firma wypłaci Ci zaproponowaną kwotę. Warto również zaznaczyć, że otrzymana dopłata do odszkodowania nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku procesu.

Odkupienie szkody a standardowe dochodzenie odszkodowania

Wielu kierowców zastanawia się, czym różni się tradycyjne postępowanie na drodze sądowej od metody, jaką stanowi dopłata do odszkodowania. Zasadniczą różnicą jest czas rozwiązania sprawy. W przypadku standardowego dochodzenia zaniżonego odszkodowania klient otrzymuje pieniądze dopiero w momencie wygrania procesu. Nie ma jednak świadomości, jaką kwotę dostanie. Co więcej, kancelarie zazwyczaj pobierają kilkadziesiąt procent wynagrodzenia od wywalczonej sumy. Kierowca jest także zobowiązany do dokonania opłaty wstępnej. W przypadku firm, które oferują dopłatę do szkody, klient może liczyć na wypłacenie dodatkowych środków zaraz po podpisaniu umowy. Z racji tego, że nie stanowi dłużej strony w sprawie, nie musi czekać na zakończenie procesu. Cała odpowiedzialność spoczywa na firmie odszkodowawczej, dlatego nawet w przypadku przegranej nie jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy.

Jakie korzyści niesie za sobą dopłata do odszkodowania?

Odkup szkód komunikacyjnych wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim cały proces realizowany jest w prosty i szybki sposób. Oznacza to, że kierowca może liczyć na otrzymanie należnych pieniędzy „od ręki”. Analiza Twojej sprawy jest całkowicie bezpłatna, a do tego pozwoli Ci uniknąć dodatkowych kosztów związanych z opłatami sądowymi, pisaniem pism do TU oraz zatrudnianiem rzeczoznawców w celu wyceny wartości szkód. Wszystkie wysłane zgłoszenia weryfikujemy szybko i bez żadnych zobowiązań. Nie musisz się również martwić o negatywny wpływ sprawy na Twoją umowę ubezpieczenia. Nasza firma oferuje bezpieczne usługi, które są zgodne z polskim prawem. Dopłaty do odszkodowań realizowane są po zawarciu umowy, która zapisana jest w jasny i przejrzysty sposób.

Odkupienie szkody – kiedy przysługuje dopłata do odszkodowania?

Odkupienie szkody obejmuje wyłącznie szkody rzeczowe, nazywane również majątkowymi. Powstają one na skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. W życiu codziennym są to najczęściej pojazdy mechaniczne, które ulegają zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek wypadków komunikacyjnych. Niemniej jednak szkody rzeczowe powstają także w następstwie kradzieży, pożaru czy zalania. Innymi słowy, oznacza to, że osoba poszkodowana, która może ubiegać się o cesję, musiała ponieść szkodę rzeczową, a nie osobistą (obejmującą uszkodzenia ciała czy śmierć) – nie można odkupić takich roszczeń. Odkupienie szkody jest w pełni legalne z polskim prawem. Odkup roszczeń odszkodowawczych przewiduje art. 511 Kodeksu Cywilnego.

Czy dopłata do odszkodowania się przedawnia? Jeśli tak, to kiedy?

Tak, dopłata do odszkodowania jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy od wydania decyzji ubezpieczyciela minęło mniej niż trzy lata. W innym przypadku takie roszczenie przedawnia się i odkupienie nie jest możliwe. Co ciekawe, o odszkodowanie może starać się także osoba, która już sprzedała swój pojazd, który został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ważne jedynie, by była właścicielem samochodu w chwili wypadku komunikacyjnego.

Dla kogo przeznaczone są dopłaty do odszkodowań?

Jest to rozwiązanie odpowiednie dla osób, które otrzymały już propozycję odszkodowania z OC lub AC, ale nie są zadowolone z wysokości kwoty sugerowanej przez ubezpieczyciela. Dziś wiele towarzystw ubezpieczeniowych zaniża tego rodzaju świadczenia. Jest to zatem również odpowiednie wyjście dla wszystkich, którzy z różnych względów nie chcą na własną rękę odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela czy wchodzić na drogę sądową. Postępowanie sądowe bardzo często ciągnie się w czasie, walka z ubezpieczycielem bywa stresująca, koszty związane z obsługą prawną również bywają wysokie, a nigdy nie mamy stuprocentowej pewności wygranej w pojedynkę. Z dopłaty do odszkodowań oraz odkupienia może skorzystać każdy, kto nie jest zadowolony z wysokości proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty oraz każdy, kto w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej. Co ważne, w przypadku odkupu nie jest konieczne podawanie przyczyny.

Jestem na etapie złożenia odwołania – czy mogę starać się o dopłatę?

Tak, o dopłatę do odszkodowania można starać się praktycznie na każdym etapie likwidacji szkody, również na etapie składania odwołania. Wtedy w przypadku ewentualnej odmowy reklamacji istnieje gotowa alternatywa – procedura odkupienia szkody.

Jakie są warunki otrzymania dopłaty do odszkodowania?

Jeżeli interesuje Cię dopłata do odszkodowania, to najprawdopodobniej oznacza, że otrzymałeś zaniżoną kwotę od ubezpieczyciela. Niestety aktualnie wiele osób poszkodowanych na myśl o długim i kosztowym procesie sądowym rezygnuje z dalszego ubiegania się o godne pieniądze. Odkup odszkodowań pozwala uniknąć przeciągających się w czasie zmagań. Jeżeli chodzi o odkupienie, to warunkiem otrzymania dopłaty jest otrzymanie pieniędzy od zakładu ubezpieczeń. Od decyzji o jego przyznaniu nie mogło minąć również więcej niż 3 lata. Ponadto, sytuacją, która eliminuje możliwość ubiegania się o dopłatę, jest zawarta ugoda z ubezpieczycielem.

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Powodów tej nagminnej praktyki wykonywanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest wiele. Przykładowo, w przypadku wypadków komunikacyjnych zakłady ubezpieczeniowe najczęściej biorą pod uwagę cenę części zamiennych do pojazdów, a nie oryginalnych. Części wymagające wymiany na skutek kolizji komunikacyjnej powinny zostać zastąpione częściami tej samej klasy, oryginalnymi i od producenta lub ewentualnie wysokiej jakości zamiennikami. Co więcej, ubezpieczyciele czasami wyliczają stawki na podstawie zbyt małej ilości niejednoznacznych danych, innymi słowy, uśredniają koszty robocizny, które różnią się w zależności od wielu czynników, takich jak np. poziom zaawansowania napraw czy indywidualne stawki mechaników. Ponadto, niekiedy zdarza się, że w przypadku bardzo skomplikowanych napraw ubezpieczyciel uznaję szkodę za całkowitą. Takie rozwiązanie sprawy często szkodzi interesom poszkodowanego. Dzieje się tak, ponieważ wtedy ubezpieczyciel wypłaca jedynie różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed oraz po szkodzie, zamiast wypłacić kwotę potrzebną na naprawę pojazdu. Istnieje także wiele innych, pomniejszych kwestii, niemniej jednak te należą do najczęstszych i najważniejszych czynników, które skutkują otrzymaniem zaniżonej kwoty od ubezpieczyciela.

Odkup szkód komunikacyjnych – czy są inne alternatywy?

Pieniądze otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego powinny w pełni pokryć wszystkie koszty związane ze szkodą komunikacyjną. Niestety zdarza się, że otrzymana suma pieniędzy jest zbyt niska, by w pełni pokryć całą naprawę pojazdu i wtedy musimy uciekać się do dokładania do napraw z własnej kieszeni. Wtedy istnieją trzy wyjścia:

  • pokrywamy kosz napraw z własnej kieszeni,
  • dochodzimy stosownej rekompensaty na drodze sądowej na własną rękę,
  • wybieramy odkup szkód komunikacyjnych i uzyskujemy dopłatę do odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że decydując się na drogę sądową, nie masz pewności wygranej sprawy, z kolei wybierając odkupienie i dopłatę za pośrednictwem odpowiedniej firmy, nie ryzykujesz przegranej w sądzie.

Odkup szkody komunikacyjnej – co jeszcze warto wiedzieć?

Co właściwie oznacza “dopłacę do szkody”? Każdy poszkodowany kierowca chce otrzymać właściwe odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym. Jeśli jesteś w tym miejscu, to najprawdopodobniej kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela okazała się zbyt niska, by w pełni pokryć wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu, który uległ zniszczeniu podczas wypadku komunikacyjnego. Dopłata do odszkodowania to korzyść majątkowa, którą można uzyskać w przypadku sprzedaży prawa własności do szkody komunikacyjnej. Taka dopłata przysługuje wyłącznie w momencie, gdy otrzymaliśmy już odszkodowanie.

Dopłaty do odszkodowań – jak zgłosić sprawę?

Jeśli Twoja firma ubezpieczeniowa wypłaciła Ci odszkodowanie, które nie pokrywa kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, to możesz dążyć do zwiększenia tej kwoty. Odkup szkód komunikacyjnych to sposób na rozwiązanie wspomnianego problemu. Nasza firma SkupSzkód.eu umożliwia kierowcom sprawdzenie, czy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie we właściwej sumie, a także czy klient otrzymał wszystkie należne świadczenia odszkodowawcze. Cała analiza jest bezpłatna. Można jej dokonać w czterech krokach:

  1. Skontaktuj się z nami: kancelariaverius@gmail.com lub 532 532 074,
  2. Wyślij do nas kosztorys oraz decyzję o wypłacie odszkodowania,
  3. Zaczekaj, aż nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę,
  4. W kolejnym kroku otrzymasz od nas propozycję odkupu.

Wysokość dopłaty do odszkodowań zależna jest od przeprowadzonej analizy sprawy. Podczas tego procesu obliczamy, o ile wypłacone odszkodowania zostało zaniżone przez ubezpieczyciela. Bierzemy również pod uwagę to, że nie zawsze istnieje możliwość odzyskania pełnej sumy. Na tej podstawie szacujemy stawkę, którą następnie proponujemy kierowcy.

Kiedy oferujemy odkup odszkodowań?

Nasza firma odszkodowawcza pomaga kierowcom na różnych etapach dochodzenia. W celu uzyskania dopłaty do odszkodowań kontaktują się z nami klienci zarówno w momencie zgłoszenia szkody, jak i po odrzuceniu odwołania. Co więcej, możesz skorzystać z naszych usług, nawet jeżeli ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie. W takim przypadku zatrzymujesz sumę kwot od zakładu ubezpieczeń oraz od SkupSzkód.eu. Zajmujemy się odkupywaniem szkód komunikacyjnych do 3 lat wstecz, nawet jeśli zdecydowałeś się już sprzedać swój samochód. Nasze usługi skierowane są dla kierowców, którzy dostali zaniżone odszkodowanie w ramach likwidacji szkody z OC lub AC bez względu na to, czy jest ona częściowa, czy całkowita.

Przykładowe sprawy

  • Pan Andrzej z Bolesławca: Opel Astra, uszkodzenia: błotnik, drzwi przednie, felga aluminiowa. Wypłacono: 2 100 zł. Dopłata 3 600 zł.
  • Pani Maciej: Skoda Octavia, uszkodzenia: zderzak przedni, lampa przednia, błotnik, halogen. Wypłacono: 2 900 zł. Dopłata: 4 500 zł.
  • Pani Monika: Toyota Yaris, uszkodzenia: drzwi boczne przednie, drzwi boczne tylne, błotnik przedni. Wypłata: 2 384 zł. Dopłata: 3 000 zł.

Kontakt

Arkadiusz Krzemiński
kancelariaverius@gmail.com
biuro@kancelariaverius.pl
tel. 532 532 074

Odział Bolesławiec
ul. Dolne Młyny 3